JOAN DE SERRALLONGA

EL PROCÉS DE CONSTRUCCIÓ DEL GEGANTÓ JOAN DE SERRALLONGA
PER L'ESCULTOR DANI GARRIDO

Així comença

El projecte

Fase 1 construcció d'estructures

Fase 2 aplicació del fang i modelat

Amb el guix fem el contra-motlle

Ja tenim el motllo, ara el carteó pedra

El resultat final

I per fi l'estrena, el bateig i el primer ball

L'arribada

La rebuda pel cap de colla

El bateig

Amb els padrins, el contructor i el cap de colla

El primer ball

El primer cercavila